Βελονισμός

Αντιμετώπιση μυοσκελετικού άλγους που οφείλεται σε trigger points (σημεία πυροδότησης πόνου) χρησιμοποιώντας την τεχνική του βελονισμού του Robert Gerwin. (Johns Hopkins Medical Center). Μια πολύ  καλή εναλλακτική μέθοδος για την

Share