Τραύμα

Αντιμετώπιση του οξέος τραύματος  και κατάγματος τόσο με συντηρητικές όσο και με ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους. Ο ορθοπεδικός ιατρός μας συνεργάζεται με μεγάλες κλινικές τόσο του Ηρακλείου όσο και των

Share