Παιδοορθοπεδικός Έλεγχος

(SCREENING) – Δυσπλασία Ισχίου – Σκολίωση – Πλατυποδία – Στροφικές παραμορφώσεις κάτω άκρων – Ανισοσκέλεια  

Share