Αρθροσκόπηση Ώμου

Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική μέθοδο κατά την οποία με τη βοήθεια μικροκάμερας και μικροεργαλείων γίνεται άμεση εκτίμηση ,διάγνωση και αποκατάσταση παθήσεων του ώμου όπως : Αστάθεια ώμου,παγωμένος ώμος, υπακρωμιακή πρόσκρουση,ρήξη

Share
Ολική αρθροπλαστική ώμου-ισχίου-γόνατος

Πρόκειται για αντικατάσταση των αρθρικών επιφανειών με προθέσεις και αποτελεί τη καλύτερη χειρουργική επιλογή στα τελικά στάδια της αρθρίτιδας. Αναφορικά με την άρθρωση του ώμου  μπορεί να πραγματοποιήθει ορθόδρομη ή

Share