Αντιμετώπιση του οξέος τραύματος  και κατάγματος τόσο με συντηρητικές όσο και με ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους. Ο ορθοπεδικός ιατρός μας συνεργάζεται με μεγάλες κλινικές τόσο του Ηρακλείου όσο και των Αθηνών. Στις κλινικές αυτές γίνεται χρήση μεθόδων και υλικών τελευταίας τεχνολογίας όπου αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα του ορθοπεδικού τραύματος.