Παθήσεις άκρας χειρός

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Αποτελεί την πιο συχνή πάθηση άκρας χειρός που οδηγεί τον ασθενή στο χειρουργείο.
Οφείλεται στην πίεση του μέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού από τον εγκάρσιο σύνδεσμο.
Μπορεί στα αρχικά στάδια να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με νάρθηκα και έγχυση κορτιζόνης.

Τι ακριβώς γίνεται στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ;
Το μέσο νεύρο περνάει μέσα από ένα στενό «πέρασμα» στον καρπό που λέγεται καρπιαίος σωλήνας. Αν για κάποιο λόγο το νεύρο πιέζεται μέσα στο σωλήνα αυτό, προκαλείται πόνοςμούδιασμα και τελικά αδυναμία στο χέρι.

Τι συμπτώματα έχει το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ;συνδρομο καρπιαιου σωληνα Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα εμφανίζεται αρχικά με ένα ακαθόριστο αίσθημα βάρους στον καρπό. Αυτό σταδιακά εξελίσσεται σε μούδιασμα που φτάνει στα τρία πρώτα δάχτυλα, κυρίως τον αντίχειρα και το δείκτη . Το μούδιασμα αρχικά είναι περιστασιακό και σε ορισμένες κινήσεις αλλά στη συνέχεια γίνεται μόνιμο. Χαρακτηριστικά, πολλοί ασθενείς ξυπνάνε το βράδυ και τινάζουν το χέρι τους για να απαλλαγούν από το μούδιασμα.
Επίσης το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί να έχει πόνο στο χέρι, που επεκτείνεται στα δάκτυλα.
Τέλος, σε προχωρημένο στάδιο, ο ασθενής εμφανίζει αδυναμία στις λεπτές κινήσεις.

Πως αντιμετωπίζεται;
Αρχικά η αντιμετώπιση είναι συντηρητική με χρήση νάρθηκα και έγχυση κορτικοστεροειδών. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν πραγματοποιείται χειρουργική αποσυμπίεση του μέσου νεύρου με τοπική αναισθησία.