Ολική αρθροπλαστική ώμου-ισχίου-γόνατος

Πρόκειται για αντικατάσταση των αρθρικών επιφανειών με προθέσεις και αποτελεί τη καλύτερη χειρουργική επιλογή στα τελικά στάδια της αρθρίτιδας.

Αναφορικά με την άρθρωση του ώμου  μπορεί να πραγματοποιήθει ορθόδρομη ή ανάστροφη αρθροπλαστική ανάλογα με την κατάσταση του στροφικού πετάλου.

αρθροπλαστικη γονατοςαρθροπλαστική ισχίου