Αρθροσκόπηση Ώμου

Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική μέθοδο κατά την οποία με τη βοήθεια μικροκάμερας και μικροεργαλείων γίνεται άμεση εκτίμηση ,διάγνωση και αποκατάσταση παθήσεων του ώμου όπως :
Αστάθεια ώμου,παγωμένος ώμος, υπακρωμιακή πρόσκρουση,ρήξη τενοντίου πετάλου, τενοντοπάθεια δικεφάλου, ασβεστοποιός τενοντίτιδα στροφικού πετάλου,αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής κ.α.

Ασβεστοποιός Τενοντοπάθεια Υπερακανθίουασβεστοποιος τενοντιτιδα ωμου
Πρόκειται για εναπόθεση αλάτων υδροξυαπατίτη (επασβέστωση) στην περιοχή του στροφικού πετάλου του ώμου και συνηθέστερα στον υπερακάνθιο τένοντα. Είναι το αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών (υπέρ- χρήσης) ή εκφύλισης του τένοντα.
Ο πόνος είναι πολύ έντονος και συχνά ο ασθενής αδυνατεί να ανυψώσει το χέρι.Η κρίση συνήθως υποχωρεί με συντηρητική αγωγή(φυσικοθεραπεία-αντιφλεγμονώδη-έγχυση κορτιζόνης) μέσα σε μερικές εβδομάδες. Η αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας για διάστημα 3-6 μηνών, συνήθως οδηγεί σε χειρουργική θεραπεία.
Η επέμβαση γίνεται αρθροσκοπικά με χρήση κάμερας και εφαρμογή 2-3 πολύ μικρών τομών 5 χιλιοστών, η κάθε μία κατά την οποία αφαιρείται η περιοχή της ασβεστώσεως . Επίσης διενεργείται ακρωμιοπλαστική για την πρόληψη υποτροπής.

Σύνδρομο Πρόσκρουσης του Ώμουσυνδρομο προσκρουσης ωμου
Αποτελεί την πιο συχνή αιτία πόνου στον ώμο . Συνήθως είναι αποτέλεσμα μικροτραυματισμών που οδηγεί στον ερεθισμό του υπακρωμιακού θυλάκου και των τενόντων του στροφικού πετάλου.
Η πάθηση αυτή προκαλεί πόνο κατά τις κινήσεις, ιδιαίτερα κατά την απαγωγή και τις στροφικές κινήσεις του ώμου. Ο πόνος είναι συνήθως εντονότερος τη νύχτα και συχνά αφυπνίζει τον πάσχοντα.
Η επιμονή των συμπτωμάτων για διάστημα μεγαλύτερο από 5-6 μήνες, που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική αγωγή (φυσιοθεραπεία – φάρμακευτική αγωγή- ενέσιμη θεραπεία) καθιστά την αρθροσκόπηση ως την κύρια θεραπευτική επιλογή.
Η αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική δίνει οριστική λύση στην πάθηση αυτή και θεωρείται σήμερα ως η χειρουργική μέθοδος εκλογής (πλεονεκτεί ασύγκριτα σε σχέση με την ανοικτή επέμβαση). Αποσκοπεί στην διεύρυνση του χώρου μεταξύ του τένοντα και του ακρωμίου καθώς και στην αφαίρεση του φλεγμονώδους θυλάκου.

Εξάρθρημα ώμου
Το τραυματικό εξάρθρημα ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες οδηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ( >90%) σε καθ΄έξιν εξάρθρημα (δηλ. αστάθεια του ώμου). Το εξάρθρημα του ώμου προκαλεί σημαντικές βλάβες σε διάφορα ανατομικά στοιχεία της άρθρωσης όπως ο επιχείλιος χόνδρος (Bankart lession), ο θύλακος, οι σύνδεσμοι, η κεφαλή του βραχιονίου (Hill sachs lession) και η ωμογλήνη.
Η αποκατάσταση των βλαβών μπορεί να γίνει αρθροσκοπικά  δια μέσου  3 πολύ μικρών τομών 5 χιλιοστών, η κάθε μία κατά την οποία τα ανατομικά στοιχεία επανακαθηλώνονται στην ανατομική τους θέση.
Δεν υπάρχουν μετεγχειρητικές ουλές. Διεθνώς η αθροσκοπική αποκατάσταση είναι πλέον η επέμβαση εκλογής ( έχει αντικαταστήσει την ανοικτή επέμβαση).

Παγωμένος Ώμοςπαγωμενος_ωμος
Ο παγωμένος ώμος (ή συμφυτική θυλακίτιδα) είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας συμφύσεων και ρικνώσεων του αρθρικού θυλάκου.
Η κύρια κλινική εκδήλωση του παγωμένου ώμου είναι η έντονη δυσκαμψία της άρθρωσης που συχνά συνοδεύεται από πόνο. Η συντηρητική θεραπεία είναι συνήθως αναποτελεσματική.
Η θεραπεία εκλογής είναι η αρθροσκοπική λύση των συμφύσεων του θυλάκου (Capsular Release) και η κινητοποίηση της άρθρωσης.
Η κινητοποίηση του χεριού είναι άμεση.

Αρθρίτιδα ώμου
αρθριτιδα ωμου
Η ανάπτυξη αρχόμενης αρθρίτιδας που δεν ανταποκρίνεται στην συντηρητική αγωγή καθιστά την αρθροσκόπηση του ώμου ως μία σημαντική θεραπευτική επιλογή. Με την τεχνική αυτή αφαιρούνται τα κατεστραμμένα τμήματα του αρθρικού χόνδρου, καθώς επίσης τα ελεύθερα σώματα και τα οστεόφυτα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την ολική αρθροπλαστική του ώμου. Πάντως ο ασθενής πρέπει να είναι ενημερωμένος πως ακριβής πρόβλεψη για τον βαθμό και την διάρκεια βελτίωσης των συμπτωμάτων δεν μπορεί να γίνει.
Η ανάπτυξη σοβαρού βαθμού οστεοαρθρίτιδας καθιστά την ολική αρθροπλαστική την κύρια θεραπευτική επιλογή.
Τα αποτελέσματα της ολικής αντικατάστασης της άρθρωσης φαίνεται πως ποικίλουν κατά άτομο.

Αρθρίτιδα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσηςακρωμιοκλειδικη_αρθρωση
Αποτελεί μια μη αναστρέψιμη φθορά (εκφύλιση) , της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, (η οποία συνδέει την κλείδα με το ακρώμιο). Πρόκειται για μία προοδευτικά επιδεινούμενη πάθηση που όταν η συντηρητική θεραπεία δεν φέρει αποτελέσματα ,τότε η αρθροσκόπηση αποτελεί μέθοδο εκλογής.
Η αντιμετώπιση της συνίσταται σε αρθροσκοπική αφαίρεση του περιφερικού άκρου της κλείδας. Η επέμβαση γίνεται με χρήση κάμερας και εφαρμογή 2-3 πολύ μικρών τομών 5 χιλιοστών, η κάθε μία κατά την οποία αφαιρείται ένα πολύ μικρό τμήμα της κλείδας ενώ παράλληλα γίνεται καθαρισμός από τα φλεγμονώδη στοιχεία της άρθρωσης.