Αντιμετώπιση του οξέος τραύματος  και κατάγματος τόσο με συντηρητικές όσο και με ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους. Ο ιατρός μας συνεργάζεται με μεγάλες κλινικές τόσο του Ηρακλείου όσο και των Αθηνών στις οποίες με την χρήση μεθόδων και υλικών τελευταίας τεχνολογίας αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα του ορθοπεδικού τραύματος.