Αθλητικές κακώσεις

PRP-THERAPY

Η επούλωση των  μυοσκελετικών τραυματισμών συχνά είναι  χρονοβόρα εμποδίζοντας έτσι την επάνοδο του  αθλητή στο επιθυμητό επίπεδο δραστηριότητας. Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι η διαδικασία της επούλωσης των τραυματισμένων ιστών εξαρτάται και καθοδηγείται από τους αυξητικούς παράγοντες. Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια παράγουν αυξητικούς παράγοντες  που συντελούν στην διαδικασία της επούλωσης.

PRP THERAPY

Η τοπική έγχυση ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων στην περιοχή του τραυματισμού ενισχύει και πολλαπλασιάζει την φυσιολογική διαδικασία επούλωσης του ανθρώπινου σώματος.

Σήμερα, η μέθοδος αυτή είναι αποδεκτή και ευρέως χρησιμοποιούμενη σε μεγάλα κέντρα αλλά και αθλητικά σωματεία του εξωτερικού, για την αντιμετώπιση παθήσεων του αρθρικού χόνδρου (χόνδρινες βλάβες, αρχόμενη αρθρίτιδα), ρήξεων των συνδέσμων όλων των αρθρώσεων (διαστρέμματα), τενοντοπάθειας (τενοντίτιδα, εκφύλιση, μερική ρήξη  τενόντων), μυϊκών τραυματισμών (θλάσεις μυών) .H έγχυση πραγματοποιείται με την βοήθεια υπερηχογραφικής καθοδήγησης επιτυγχάνοντας έτσι την διήθηση του τραυματισμένου ιστού.

Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά, γίνεται στο ιατρείο και δεν έχει τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης διότι πρόκειται για παράγωγο του αίματος του ίδιου του ασθενούς.